افزودنی های بتن

افزودنی های بتن، انواع و کاربرد مواد افزودنی بتن

افزودنی های بتن، انواع و کاربرد مواد افزودنی بتن

15 فروردین 1400
بدون دیدگاه

مواد افزودنی بتن به مقدار کم به بتن اضافه می شوند و باعث بهبود عملکرد بتن می گردد. معمولا آن را به عنوان درصدی از وزن بتن نشان می­دهند. بحث مواد افزودنی یک موضوع پیچیده است و درک مواد افزودنی موجود و کاربرد آن­ها بسیار مهم می باشد که در ادامه با انواع افزودنی های بتن آشنا خواهید شد