5%
5% تخفیف ویژه

به مناسبت بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

شرکت سخت بتن بهین اترک شما را به بازدید از غرفه الندر در سالن شماره 5 غرفه 501 دعوت می کند

کد تخفیف:

alenicie21