پروژه ها

کف سازی اماکن ورزشی

کف سازی اماکن ورزشی

کفسازی دهکده ساحلی، کیش کفسازی شهربازی بجنورد کفسازی مجتمع عظیم تجاری تفریحی نور ، ...

اجرای پوشش WE.GLASS

اجرای پوشش WE.GLASS

اجرای پوشش ویگلس تهران، شور آباد   اجرای پوشش ویگلس نمایشگاه بین المللی تهران، ...

کف سازی پارکینگ

کف سازی پارکینگ

کفسازی پارکینگ هتل جهان، مشهدکفسازی پارکینگ طبقاتی بانک مهراقتصاد، مشهدکفسازی باغ موزه دفاع مقدس، ...

کف سازی جایگاه سوخت

کف سازی جایگاه سوخت

کفسازی پمپ بنزین قنادزاده، جاده باباامان، بجنوردنمایشگاه اتومبیل آقای ناصری، بجنوردکفسازی معاینه فنی آقای ...

کف سازی کارخانه

کف سازی کارخانه

کفسازی کارخانه نوبافت شادیلون، خراسان رضوی، فریمان کفسازی کارخانه رب تارا، مشهد کفسازی شیرآلات برلیان، ...