اجرای پوشش WE.GLASS

اجرای پوشش ویگلس تهران، شور آباد

 

اجرای پوشش ویگلس نمایشگاه بین المللی تهران، سالن شماره ۵

 

اجرای پوشش ویگلس کارخانه برنج بجنورد، شهرک صنعتی بیدک

 

اجرای پوشش ویگلس نمایندگی سایپا، خراسان شمالی، بجنورد

 

اجرای پوشش ویگلس سوله انبار مواد غذایی اقای ذکریا، بجنورد، شهرک صنعتی بیدک

ارسال نظر

پروژه ها


اجرای بتن سخت ضدسایش ملاتی آبی
اجرای بتن سخت دکوراتیو فرودگاه بجنورد
اجرای بتن سخت ضدسایش ملاتی طوسی و قرمز
اجرای بتن سخت دکوراتیو اداره برق خراسان شمالی
کف سازی اماکن ورزشی
اجرای پوشش WE.GLASS

اطلاعات تماس